CYSYLLTU

Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE

(01286) 881819 | post@pantdu.co.uk | Archebu Bwrdd


Lleoliad

car

Dim ond milltir o’r A487 Caernarfon-Porthmadog, ar gyrion pentref Penygroes.

Dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown. SatNav: LL54 6HE

Mae 3 phwynt gwefru Tesla ar gyfer gwefru eich car trydan (Ffi £10).

beic

Lon Eifion - mae’r llwybr braf o Gaernarfon i Fryncir yn mynd heibio’r pentref, dilynwch y llwybr car uchod / arwyddion brown i gyrraedd Pant Du.

Ffordd Brailsford - yn cynnwys dringfeydd caled ag elltydd cyffrous drwy galon Eryri. Mae’r llwybrau 50 a 75 milltir yn mynd heibio i fynedfa Pant Du. Galwch i mewn i ymlacio cyn parhau ar eich taith.

cerdded

O archwilio’r chwareli i ddringo mynyddoedd arbennig Dyffryn Nantlle, mae bob amser groeso i gerddwyr yn y Ty Bwyta.

FD804FBD 7F8E 4B17 A742 8CBF63AB317F

YMHOLIAD

Plis peidiwch â defnyddio’r ffurflen isod i ofyn am fwrdd, ar gyfer hynny llenwch ein Ffurflen Archebu Bwrdd, diolch.

 

 
 
 

© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd