Bwydlen ar gyfer ein Ty Bwyta
Y Bar yn Pant Du!
Cacen blasus yn Pant Du
Brecwast Mawr yn Pant Du

AGORED DRWY’R FLWYDDYN

10:30 – 16:30 | 7 DIWRNOD

(Nadolig: Wedi cau Rhagfyr 24ain - 7fed Ionawr)

Ty Bwyta | Bar

BWYDLEN - cliciwch yma

Mae Tŷ Bwyta Pant Du ar lethrau un o ddyffrynnoedd harddaf Eryri - Dyffryn Nantlle. Mae yna ffenestri gwydr ar draws yr adeilad i fwynhau golygfeydd o’r winllan a’r berllan, a mynyddoedd trawiadol Eryri a thu hwnt.

Cewch ddewis gwych o brydau cartref poeth ac oer ar y fwydlen, yn ogystal â detholiad o brydau plant, a chacennau cartref blasus. Mae Pant Du yn falch o gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod lleol.

Yn ychwanegol at win, seidr, a sudd afal Pant Du mae dewis eang o ddiodydd meddal, neu lager drafft oer, dewis o gwrw lleol Cymreig, a gwinoedd safonol o bob cwr o’r byd.

Mae digon o fyrddau i eistedd tu mewn neu du allan ar y patio ac yn yr ardd. Lleoliad perffaith ar gyfer cymdeithasu a mwynhau mewn awyrgylch cynnes a chroesawgar.

Mae ardal chwarae allan i ddiddanu’r plant - Ardal Chwarae

(Nodyn cwrtais, rydym yn croesawu cŵn tu allan ar y patio ar dennyn yn unig, nid tu mewn yn y Tŷ Bwyta).

(Rheolau agor Covid)

TE PRYNHAWN

Beth am fwynhau Te Prynhawn gyda ffrind arbennig yn Pant Du.

Detholiad o frechdanau a baratowyd yn ffres, sgons cartref gyda hufen a jam, a detholiad o gacennau amrywiol.

Gweinir o :

2:30 Llun i Gwener

3:00 Sadwrn a Sul.

Rhaid archebu lle o flaen llaw, gadewch i ni wybod os oes gennych anghenion diet.

Bwydlen yn newid yn dymhrol, cymerwch olwg ar y fwydlen Te Prynhawn Nadolig, ar gael o Dachwedd y 18fed ymlaen.

Dim problem darparu ar gyfer plant, gallwn gynnig Te Prynhawn Bach, mae’n cynnwys un math o frechdan (ham, caws neu jam) gyda chreision tedis, i bwdin mae dwy gacen fach a hufen ia. Holwch wrth archebu.

Os hoffech roi rhodd i ffrind neu aelod o’r teulu rydym yn cynnig Tocyn Rhodd ar gyfer y Tê Prynhawn yma.

BRECWAST

Gweinir Brecwast ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul, hyd at 11:45. O frecwast llawn, i frecwast llysieuol, bynsen gyrains, bîns ar dost, mae rhywbeth at ddant pawb.

ACHLYSUR

Mae gennym ddwy ystafell, gall y caffi bach ddal hyd at 25 o westeion, a gall y Ty Bwyta a’r Bar ddal hyd at 80 o westeion, leoliad perffaith ar gyfer achlysur arbennig, bedydd neu gawod babi.

Rydym yn cynnig bwydleni Bwffe, Prydau Ysgafn a Phrydau Tri Chwrs.

Bwffe / Bwyd Gyda’r Nos - cliciwch yma

Bwydlen Tri Chwrs Gyda’r Nos - cliciwch yma

Ein Cafe a Bar yn Pant Du
Tu allan i Pant Du
Paned dda yn Pant Du
Tu mewn i'r caffi yn Pant Du
Sudd Afal Pant Du ar werth yn ein caffi

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE

01286 881819 | post@pantdu.co.uk

© 2020 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd