Swyddi ar gael

Staff Tymhorol a Phenwythnos

Rydym yn chwilio am staff i weithio ar benwythnosau a gwyliau ysgol.
Bydd rhaid i’r ymgeisydd fod yn 15+ ac yn barod i weithio fel rhan o dîm gweithgar.
Os oes ganddo chi ddiddordeb yna cysylltwch drwy
yrru eich CV i post@pantdu.co.uk
(Noder:- Os ydych wedi cystylltu yn y gorffennol yna mae croeso i chi gysylltu eto oherwydd nid ydym yn cadw gwybodaeth unigolion am fwy na mis.)

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Gwynedd, LL54 6HE [swyddfa ar gau Llun a Mawrth]

01286 881819 | post@pantdu.co.uk

© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd