ARCHEBU BWRDD

Oriau Agor Tŷ Bwyta 10:30 - 4:30, 7 diwrnod yr wythnos. Bwrdd ar gael am uchafswm o 2 awr.


Llawn ar y dyddiau yma :

18/06 GWENER - llawn rhwng 12:00 a 2:30pm (Mae byrddau ar gael am 10:30am a 2:30pm)

19/06 SADWRN - llawn rhwng 12:00 a 3:00pm (Mae byrddau ar gael am 10:30am a 3:00pm)

20/06 SUL - llawn rhwng 12:00 a 3:00pm (Mae byrddau ar gael am 10:30am a 3:00pm)

Byrddau ar gael tu allan, plis nodwch “tu allan” os yn archebu.


Ar gyfer archebu’r diwrnod hwnnw, bydd angen ffonio’r swyddfa - 01286 881819 (Swyddfa ar agor Llun i Gwener, 9:30 - 16:30)

Byddwn yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau eich bwrdd. (Edrychwch yn y folder ‘junk’). Gall ateb gymeryd hyd ar 2 ddiwrnod.


Te Prynhawn

Os ydych chi’n archebu bwrdd ar gyfer Te Prynhawn, plîs ysgrifennwch hynny yn y blwch ‘Neges’, gan nodi unrhyw anghenion diet.

Gweinir o 2:30 Llun i Gwener; 3:00 Sadwrn a Sul. (Te Prynhawn yn llawn ar y dyddiau : 19/06, 20/06, 26/06, 27/06, 04/07, 10/07. )


Cinio Sul

Bwydlen Cinio Sul fydd yn cael ei weini ar ddyddiau Sul.

Rydym yn llawn ar gyfer Sul y Tadau, 20/06/21.


 
 
 

© 2020 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd