ARCHEBU BWRDD

Oriau Agor Tŷ Bwyta 10:30 - 4:30, 7 diwrnod yr wythnos. Bwydlen

Rydym yn argymell i archebu bwrdd o flaen llaw, rhag cael eich siomi. Bwrdd ar gael am uchafswm o 2 awr.


Ar gyfer archebu’r diwrnod hwnnw, bydd angen ffonio’r swyddfa - 01286 881819

Byddwn yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau eich bwrdd. (Edrychwch yn y folder ‘junk’). Gall ateb gymeryd hyd ar 2 ddiwrnod. (Oriau Swyddfa, Llun i Gwener 9:30 - 16:30)


Llawn

28/07 MERCHER - llawn tu mewn rhwng 12:00 a 3:00 (Mae byrddau ar gael am 10:30 a 3:00 tu mewn. Byrddau ar gael tu allan trwy’r dydd (nodwch ‘allan’ os am archebu)

29/07 IAU - llawn tu mewn rhwng 12:00 a 2:30 (Mae byrddau ar gael am 10:30 a 2:30 tu mewn. Byrddau ar gael tu allan trwy’r dydd (nodwch ‘allan’ os am archebu)

30/07 GWENER - llawn tu mewn rhwng 12:00 a 2:30 (Mae byrddau ar gael am 10:30 a 2:30 tu mewn. Byrddau ar gael tu allan trwy’r dydd (nodwch ‘allan’ os am archebu)

31/07 SADWRN - llawn o 12:00 ymlaen (Mae byrddau ar gael am 10:30 tu mewn. Byrddau ar gael tu allan trwy’r dydd (nodwch ‘allan’ os am archebu)

AR GAU - 18/09/21


Te Prynhawn

Gweinir o 2:30 Llun i Gwener; 3:00 Sadwrn a Sul.

Os ydych chi’n archebu bwrdd ar gyfer Te Prynhawn, plîs ysgrifennwch hynny yn y blwch ‘Neges’, gan nodi unrhyw anghenion diet.

(Te Prynhawn yn llawn / ddim ar gael ar y dyddiau : 29/07, 30/07, 31/07, 01/08, 07/08, 08/08, 09/08, 10/08, 14/08, 15/08, 26/08, 28/08, 29/08, 04/09, 05/09, 18/09, 19/09, 23/09, 25/09. )


Cinio Sul

Ni fyddwn yn gweini Cinio Sul yn ystod mis Awst. Y Fwydlen ddyddiol fydd ar gael.

Bydd y Fwydlen Cinio Sul ar gael o fis Medi ymlaen.

Gadewch i ni wybod yn y blwch ‘Neges’ os oes gennych unrhyw anghenion diet.


Brecwast

Gweinir Brecwast ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul, o 10:30 hyd at 11:45.

Gadewch i ni wybod yn y blwch ‘Neges’ os ydych eisiau brecwast.


Ffurflen Archebu

 
 
 

© 2020 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd