Boteli o'n cynnyrch
Llun o'r Gwinllan
Ein Perllan yma yn Pant Du

| So glad we visited

“We had booked the £10 per person tour inc tasting and were very impressed by the high quality of the cider and also the wine. The owner Richard really made us feel welcome & we found the story of Pant Du absolutely fascinating.”

Taith dywys

Teithiau tywys wedi eu gohirio tan Mai 2021

Dewch am daith o amgylch y winllan a’r berllan, rydym wrth ein bodd yn rhannu hanes Pant Du.

Dyma’r ffordd i gael gwybod am ein hanes a dysgu am yr amrywiaeth o goed afalau a’r gwinwydd sydd wedi eu plannu ar lethrau Pant Du.

Mwynhewch olygfeydd o’r gwinwydd a’r berllan o’ch blaen, yn ogystal â’r mynyddoedd a’r tirwedd hardd o gwmpas y dyffryn o’ch cwmpas. Taith yn cynnwys:

  • Ymgynnull yn Nhy Bwyta Pant Du er mwyn cychwyn y daith gyda Richard - perchennog Pant Du
  • Cerdded i’r berllan, ble cewch eich addysgu am yr amrywiol goed afalau sydd wedi ei phlannu.
  • Ymlaen i’r winllan, ble cewch yr hanes a’r sialensiau sydd ynghlwm a phlannu gwinllan yng Ngogledd Cymru.
  • Y ffynnon ddwr, cyfle i flasu dwr ffynnon Pant Du - 80 metr o grombil creigiau Cyn-gambriaidd sydd dros 500 miliwn o flynyddoedd oed.
  • Samplu’r cynnyrch yn Nhy Bwyta a Bar Pant Du.**

Mae’n hyfryd croesawu ymwelwyr yma o bob cwr o’r byd.

Gweler isod am wybodaeth y daith ac archebu.

Gwybodaeth am y teithiau

  • Teithiau ar gael 10:30am Sadwrn a Sul, rhwng Mai a Hydref (hafodol bwcio o flaen llaw)
  • Cost: £10 oedolion
  • Hyd: tua 60 munud
  • Bwcio o flaen llaw dros e-bost post@pantdu.co.uk neu ffonio 01286 881819

Mae’r winllan a’r berllan yn agored i bob tywydd, a gall y ddaear fod yn rhydd ac anwastad mewn mannau. Rydym yn argymell eich bod yn gwisgo’n briodol ar gyfer y tywydd ac yn gwisgo esgidiau priodol.

Beth am gyfuno’r daith dywys gyda chinio ysgafn yn Nhŷ Bwyta Pant Du. Siaradwch â’n tîm i drafod ymhellach ac archebu’ch lle.

DWR FFYNNON lleol

TEITHIAU TYWYS GYDA’R NOS

Mae’n bosib trefnu ymweld gyda’r winllan a’r berllan a chael taith dywys gyda’r nos. Mae’r digwyddiad yma yn breifat ar gyfer grŵp o 20 o bobl a mwy.

Gellir cyfuno y daith dywys gyda phryd o fwyd ysgafn yn Nhŷ Bwyta Pant Du.

Yn dilyn y daith bydd swper ysgaf - Ham Rhost Traddodiadol wedi’i weini gyda Salad, Colso Cartref a Thatws Newydd / Trionglau Tatws Dewis o Bwdin, a Te neu Goffi.

£20.00 y person

Mae’r digwyddiad yma yn hynod boblogaidd gyda cymdeithasu fel Merched y Wawr a Sefydliaid y Merched.

Pa ffordd well i dreulio noswaith yn yr Haf, gyda criw o ffrindiau yn cerdded o amgylch y winllan yn mwynhau dysgu am y hanes, cyn eistedd i lawr i flasu’r cynnyrch a pryd ysgafn o fwyd.

E-bostiwch post@pantdu.co.uk neu ffonio 01286 881819 i holi am drefnu noson.

Cliciwch yma i gweld y poster.

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE

01286 881819 | post@pantdu.co.uk

© 2020 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd