Tocyn Rhodd £10


Gellir defnyddio’r talebau i brynu yn y Tŷ Bwyta, Bar, Siop, ac i gyfrannu at gost y teithiau tywys.

Mae’r tocyn hwyn yn ddilys am 12 mis.

*Nodyn cwrtais i atgoffa na ellir newid dyddiad ar dalebau - mae’r dyddiad gorffan yn derfynol. Diolch am eich dealltwriaeth.

​​​*Mae’r rhain yn dalebau yr ydym yn eu hanfon atoch yn y post (neu gallwch ‘glicio a chasglu yn Pant Du), ni ellir anfon y talebau dros e-bost i chi argraffu adref.

£10.00

Cliciwch yma i weld y siop

Tocyn Rhodd £10