Sudd Afal Enlli


750ml

Afalau Enlli a gasglwyd â llaw sydd llawn blas naturiol.

Mae 700 o goed Afal Enlli wedi eu plannu yn Pant Du, coeden afal gynhenid Gymreig oedd ar un cyfnod bron wedi diflannu. Drwy blannu cymaint o’r coed mae Pant Du yn cyfrannu at barhad a datblygiad yr afal hanesyddol hwn o Lyn.

£6.00
Ymddiheuriadau allan o stoc.

Cliciwch yma i weld y siop

Sudd Afal Enlli