Llechen Ddiod


Llechen Gymreig 500 miliwn o flynyddoedd oed gyda logo Pant Du.

Mae’r matiau diod yn mesur oddeutu 80mm o ddiamedr x 3/4mm o drwch ac yn cael eu gwarchod â ffelt ar yr ochr isaf.

£3.95

Cliciwch yma i weld y siop

Llechen Ddiod