Swper a Sgwrs

Llogi ystafell ar gyfer sefydliad neu grŵp

Mae posib i sefydliad neu grŵp logi Neuadd Pant Du gyda’r nos.

Gall y sefydliad drefnu sgwrs neu gyflwyniad gan unigolyn o’u dewis, i ddilyn gyda swper ysgafn wedi ei ddarparu gan Pant Du.

Yn ddiweddar cynhaliwyd noson hwyliog gan Glwb Merched y Gest, swper i ddilyn gydag adloniant gan Dafydd Iwan.

Enghreifftiau eraill o nosweithiau yw, “Cwis Hwyl Cenedlaethol” Merched y Wawr, cafwyd pryd dau gwrs, i ddilyn gyda chwis.

I drafod ymhellach, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. E-bost post@pantdu.co.uk

BA18CB63 1C56 4518 9953 D728D991ADE9

© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd