Gwenyn Pant Du

Mêl, polineiddio a cynyddu crop.

Mae 18 cwch gwenyn ar dir Pant Du.

Mae’r gwenyn yn gweithio’n brysur drwy’r Gwanwyn yn hedfan rhwng blodau’r coed afalau yn casglu neithdar.

Mae’r broses yma gan y gwenyn yn trosglwyddo paill o un goeden afal i’r llall, proses sydd yn hollbwysig i gynhyrchu afalau ar gyfer y Seidr a’r Sudd Afal.

Bu ychwanegu’r cychod gwenyn wahaniaeth mawr yn y broses o bolineiddio, a bu i’n crop o afalau godi dros 40% yn fwy.

Cynhyrchwyd y pot Mêl cyntaf yn 2017.

Mae’r mêl ar gael i’w brynu yn ein siop, a hefyd ar ein gwefan - Siop

P1010320 P1010329


© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd