Bwyta Allan i Helpu Allan

Cynnig arbennig drwy gydol mis Awst 2020

Mae Pant Du yn rhan o’r cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan, menter gan y Llywodraeth i annog cwsmeriaid i fwyta allan.

Rydym yn gallu cynnig gostyngiad o 50%, hyd at uchafswm o £10 y pen, oddi ar fwyd neu ddiodydd di-alcohol i bob person yn ystod dyddiau Llun, Mawrth a Mercher drwy gydol mis Awst 2020.

Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan   Posters  A4

© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd