PANT DU

Tu allan i Pant Du
Pant Du

Bydd Tŷ Bwyta Pant Du ar gau am gyfnod yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru. Diolch am eich holl gefnogaeth yn ystod y misoedd dwythaf. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawy nôl yn fuan.


Croeso i Pant Du

Gwinllan a Pherllan Pant Du wedi ei lleoli ar lethrau Dyffryn Nantlle, Eryri.

Sefydlwyd y busnes yn 2007. Mae’r busnes teuluol yn cynnwys Ty Bwyta a siop fechan ar y safle.

Gyda golygfeydd arbennig o’r Wyddfa a’i chriw a golygfeydd panoramig o’r môr, mae Pant Du yn leoliad delfrydol i fwynhau harddwch naturiol Eryri.


Cael y cynigion a digwyddiadau diweddaraf


Enwau Cyntaf
Cyfenw
Ebost
   

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE

01286 881819 | post@pantdu.co.uk


Instagram | @pantdu

© 2020 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd