Boteli o'n cynnyrch
Llun o'r Gwinllan
Ein Perllan yma yn Pant Du

| So glad we visited

“We had booked the £15 per person tour inc tasting and were very impressed by the high quality of the cider and also the wine. The owner Richard really made us feel welcome & we found the story of Pant Du absolutely fascinating.”

Taith dywys

Dewch am daith o amgylch y winllan a’r berllan, rydym wrth ein bodd yn rhannu hanes Pant Du.

Dyma’r ffordd i gael gwybod am ein hanes a dysgu am yr amrywiaeth o goed afalau a’r gwinwydd sydd wedi eu plannu ar lethrau Pant Du.

Mwynhewch olygfeydd o’r gwinwydd a’r berllan o’ch blaen, yn ogystal â’r mynyddoedd a’r tirwedd hardd o gwmpas y dyffryn o’ch cwmpas. Taith yn cynnwys:

 • Ymgynnull yn Nhy Bwyta Pant Du er mwyn cychwyn y daith gyda Richard - perchennog Pant Du
 • Cerdded i’r berllan, ble cewch eich addysgu am yr amrywiol goed afalau sydd wedi ei phlannu.
 • Ymlaen i’r winllan, ble cewch yr hanes a’r sialensiau sydd ynghlwm a phlannu gwinllan yng Ngogledd Cymru.
 • Y ffynnon ddwr, cyfle i flasu dwr ffynnon Pant Du - 80 metr o grombil creigiau Cyn-gambriaidd sydd dros 500 miliwn o flynyddoedd oed.
 • Samplu’r cynnyrch yn Nhy Bwyta a Bar Pant Du.

Mae’n hyfryd croesawu ymwelwyr yma o bob cwr o’r byd.

Beth am roi Taith Dywys yn anrheg i ffrind neu aelod o’r teulu, gall ein tocyn rhodd ei ddefnyddio tuag at dalu am y daith dywys.

Gweler isod am wybodaeth y daith ac archebu.

Gwybodaeth am y teithiau

 • Teithiau ar gael 10:30am Sadwrn a Sul, rhwng Mehefin a Medi (hafodol bwcio o flaen llaw)
 • Cost: £15 oedolion
 • Cost: £7 o dan 18 oed
 • Babanod am ddim
 • Hyd: tua 60 munud
 • Bwcio o flaen llaw dros e-bost post@pantdu.co.uk neu ffonio 01286 881819

Mae’r winllan a’r berllan yn agored i bob tywydd, a gall y ddaear fod yn rhydd ac anwastad mewn mannau. Rydym yn argymell eich bod yn gwisgo’n briodol ar gyfer y tywydd ac yn gwisgo esgidiau priodol.

Beth am gyfuno’r daith dywys gyda chinio ysgafn yn Nhŷ Bwyta Pant Du. Siaradwch â’n tîm i drafod ymhellach ac archebu’ch lle.

Mae croeso i’ch cŵn ymuno gyda chi ar y daith dywys. (O ran aros i ginio, rydym hefyd yn croesawu cŵn tu allan ar y patio ar dennyn, ond nid tu mewn yn y Tŷ Bwyta).

Taith Dywys Gwinllan Pant Du
2021 travelers choice Tripadvisor
Taith Dywys Gwinllan Pant Du

TEITHIAU TYWYS GYDA’R NOS

Nid ydym yn cynnig y digwyddiad yma ar hyn o bryd, ymddiheuriadau am yr anhwylustod.

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Gwynedd, LL54 6HE [swyddfa ar gau Llun a Mawrth]

01286 881819 | post@pantdu.co.uk

© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd