AR AGOR 10:30 – 16:30

Ar Gau Rhagfyr 24ain

Ail agor Ionawr 7fed

Nadolig

Wrth i’r Nadolig nesáu, byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes yn Pant Du.

Rydym ar agor o 10:30am i 4:30pm, bob diwrnod hyd at 23/12/2021.

Byddwn yn gweini prydau cynnes, cacennau cartref, cinio Nadolig, te prynhawn, yn ogystal ag anrhegion Nadolig, tocynnau rhodd a llawer mwy.


🎄 TE PRYNHAWN NADOLIGAIDD 🎄

Dewch ynghyd i ddathlu, a mwynhau Te Prynhawn Nadoligaidd.

Bwydlen y Nadolig yn cychwyn 01/12/21. Ar gael o 2:30 yn ystod yr wythnos, ac o 3:00 ar y penwythnos.

Cysylltwch o flaen llaw i archebu lle - Archebu Bwrdd (gan nodi unrhyw anghenion diet).


🎄 CINIO NADOLIG 🎄

Byddwn yn gweini Cinio Nadolig dydd Iau, Gwener a Sul.

Rydym yn ymfalchïo mewn defnyddio cynhwysion ffres, a chig o’r ansawdd flaenaf, ynghyd â gwasanaeth anffurfiol cyfeillgar.

DYDD SUL

Tarwch olwg ar y fwydlen fydd yn cael ei chynnig ar ddyddiau Sul -Cinio Sul Nadolig 2021

Cychwyn 21/11/21.

Cysylltwch o flaen llaw i archebu bwrdd - Archebu Bwrdd.

DYDD IAU A GWENER

Dyma’r fwydlen fydd yn cael ei chynnig yn ystod dydd Iau a Gwener - Bwydlen Nadolig Iau a Gwener.

Cychwyn 02/12/21.

Mae gofyn talu blaendal o £5 y pen o flaen llaw os ydych chi’n dŵad ar ddydd Iau a Gwener, manylion llawn i’w gweld yn y telerau ac amodau


*Ni fyddwn yn cynnal dathliadau gyda’r nos y flwyddyn hon, ymddiheuriadau am eich siomi.

🎄 SIOP - ANRHEGION NADOLIG 🎄

Mae’n holl gynhyrchion unigryw Cymreig ar gael i’w prynu o’r Siop, mae gennym ddigon o ddewis o anrhegion Nadolig, o boteli unigol, i becynnau anrheg, hamperi a thocynnau rhodd.

🎄 SIOP AR-LEIN 🎄

Mae’r cynhyrchion, pecynnau anrheg, a’r tocynnau rhodd hefyd ar gael i’w prynu oddi ar ein Siop ar Lein, ac yn cael eu danfon yn ddiogel i’ch drws.

Hybu Cinio Nadolig.001

Gweld y llun ‘Dyddiadau Pwysig’ yn fwy

Pant Du
coffi yn pant du
Caffi Pant Du
Sudd Afal Pant Du

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE

01286 881819 | post@pantdu.co.uk

© 2021 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd