Gwin

gwin

 

Gwin Coch, Rhosliw a Gwyn Pant Du

 

Sefydlwyd y winllan yn ôl yn 2007. Plannwyd 6,600 o winwydd ar 7.5 acer o dir y fferm. 
Erbyn heddiw mae 1,300 o goed Rondo wedi eu plannu’n ychwanegol, dyma’r math sydd wrth ei bodd yma yn Pant Du. Rydym yn gallu cael gwin coch a rhosliw allan o’r Rondo.

Mae 8 gwahanol fath o winwydd wedi eu plannu:
Bacchhus
Seyval Blanc
Sigrrebe
Souvignon Blanc
Pinot Noir
Frühburgunder / Pinot Noir cynnar
Regent
Rondo

Cnwd grawnwin y Rondo yn 2010 oedd y cyntaf y cafwyd gwin ohono. Ym mis Hydref y flwyddyn honno aeth teulu a ffrindiau ati i gasglu’r grawnwin.

Erbyn Haf y flwyddyn wedyn roedd gwin coch Rondo Pant Du 2010 yn barod i’w yfed. Enillodd fedal efydd Cymdeithas Gwinllannoedd Y Deyrnas Unedig (UKVA).

Yn dilyn hynny cafwyd gwin coch Rondo Pant Du 2011 a gwin rhosliw Rondo Pant Du 2012. Enillodd y gwin rhosliw wobr efydd Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru 2013.

Cafwyd gwin gwyn, rhosliw a coch allan o gynhaeaf 2013

Gwyn - gwin gwyn sych, ffrwythlon ac ysgafn, gyda arogl blodau ysgaw. Ar y palet, afal gwyrdd â mymryn o sitrws.

Coch - ysgafn iawn, arogl ffrwythlon cryf o ffrwythau aeron coch. Isel mewn tannin. Hawdd i'w yfed, blasau ffrwythau haf.

Rhosliw - llawn blas ffrwythau'r haf, ac arogl mefus.

  • United Kingdom Vineyard Association Wine of the year 2012 - Bronze (Rondo 2010) 
  • Welsh Vineyard Association Wine Competition 2013 - Bronze (Rose 2012)
  • Welsh Vineyard Association Wine Competition 2015 - Silver (Rose 2012)
  • Welsh Vineyard Association Wine Competition 2015 - Bronze (White 2014)
  • Welsh Vineyard Association Wine Competition 2015 - Bronze (Red 2014)

 

footer-pic