Caffi/ Siop

Post Pic

 

Oriau Agor Tŷ Bwyta

10.30 – 16.30

 

Mwy o wybodaeth am y teithiau tywys a'r Nosweithiau Blasu yma.

 

Eisiau cynnal dathliad neu ddigwyddiad arbennig yn Pant Du? 

Gallwn deilwra pecyn arbennig ar gyfer eich

Achlysur / Digwyddiad / Cyfarfod / Grwpiau Mawr.

Gyda'r nosau a phenwythnosau yn ogystal.

Rydym yn cynnig nifer o opsiynau bwyd bwffe, gweler y bwydleni bwffe drwy glicio ar y llun isod.

 

Te Prynhawn

Beth am gael Te Prynhawn yn Pant Du? Neu beth am gynnig tocyn te prynhawn Pant Du i fam, nain neu ffrind arbennig? Mae'r tocynnau ar werth yn Nhŷ Bwyta Pant Du, ac ar y wefan cyn bo hir! 
Gweler y fwydlen drwy glicio ar y llun uchod.

 

Mae gwaith yr artist Lisa Eurgain Taylor i'w weld ar waliau Tŷ Bwyta Pant Du.

Dyma un o ddau lun arbennig wedi ei gomisiynu i Pant Du.

Yr Wyddfa o Lyn Nantlle.

Lisa Eurgain Taylor

Mae mwy o wybodaeth am waith Lisa ar ei gwefan - 

www.LisaEurgainTaylor.com

 

 

 

 

 

Cownter Pant Du

Ty Bwyta    ty bwyta cafe