Caffi/ Siop

Post Pic

Oriau Agor Caffi | Siop

1af Ebrill – 31ain Hydref

10.30 – 16.30

Rhagfyr – Sadwrn a Sul yn unig.

Partion preifat; 

Sesiynau blasu gwin; 
 

Taith Ymweliad ar gael drwy’r flwyddyn.

 

Mae gwaith celf Josie Russell ar werth yng nghaffi a siop Pant Du.

www.josierussell.com

Cliciwch i ehangu